Roletne           Roletne su najbolja zaštita od svetlosti i dodatna toplotna izolacija. Što se tiče kutije roletne             mogu se podeliti na unutrašnje i spoljašne. Kutija unutrašnje roletne se nalazi iznad prozora i             ugrađuje se isključivo sa prozorom. Kutija spoljašne roletne se nalazi ispred prozora i može             se ugraditi naknadno.
roletne
Unutrašnja pvc roletna se izrađuje od pvc-a sa izolacijom od neopora, dok zastori mogu biti aluminijumski punjeni poliuretanom ili pvc.

Unutrašnja aluminijumska roletna se izrađuje od aluminijumskih stranica izolovanih poliuretanom, zastori su aluminijumski punjeni poliuretanom.

roletne
Spoljašna roletna se izrađuje od aluminijuma sa aluminijumskim zastorom punjenim poliuretanom.

                        Al. zastor
                        Aluminijumski zastor